hotel bangkok resort โรงแรม hotel pattaya phuket hostel apartment กรุงเทพ job condominium apartment chiang mai

แบบบ้านต้นไม้ ไอเดียสร้างบ้าน อยู่ร่วมกับธรรมชาติ อย่างเป็นสุข - แบบบ้าน - บ้านในฝัน - บ้านไม้ - บ้านต้นไม้ - Tree House - ไอเดียสร้างบ้าน - ธรรมชาติ

นำ มาฝากให้ชมกันอีกสำหรับ Tree House สำหรับไอเดียนี้ ได้ผ่านการแนะนำจากคุณ น้ำคำ เห-วี้-ยน การออกแบบบ้านที่ใช้สำหรับเป็นที่พักลักษณะเป็นแคมป์ออกแบบให้มีสองหลัง เชื่อมต่อถึงกัน ความสูงจากพื้นดิน ประมาณ 4-5 เมตร ขึ้นโดยบันไดไม้ ระหว่างกลางเป็นลานไม้ สามารถนั่งเล่น ชมวิวทิวทัศน์ได้ ตัวอาคาร ลักษณะครึ่งวงกลมแบบบ้านต้นไม้ ไอเดียสร้างบ้าน อยู่ร่วมกับธรรมชาติ อย่างเป็นสุขวัสดุ จากธรรมชาติทั้งภายในและภายนอก หากใครมีที่ดินในแถบชทบท มีต้นไม้ใหญ่ นำไอเดียเหล่านี้ไว้สร้างที่พัก อาจเป็นที่พักไว้สำหรับการสร้างความสงบส่วนตัว แต่หากยังไม่มีต้นไม้ ก็เริ่มปลูกไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ รอวันเจริญเติบโต และแน่นอนว่า สิ่งนี้ ไม่ได้ทำให้ต้นไม้ตายแต่อย่างใด ยังคงสภาพอยู่ได้อย่างปกติ
 
ภาพถ่าย : keycampแบบบ้านต้นไม้ ไอเดียสร้างบ้าน อยู่ร่วมกับธรรมชาติ อย่างเป็นสุข - แบบบ้าน - บ้านในฝัน - บ้านไม้ - บ้านต้นไม้ - Tree House - ไอเดียสร้างบ้าน - ธรรมชาติ

แบบบ้านต้นไม้ ไอเดียสร้างบ้าน อยู่ร่วมกับธรรมชาติ อย่างเป็นสุข - แบบบ้าน - บ้านในฝัน - บ้านไม้ - บ้านต้นไม้ - Tree House - ไอเดียสร้างบ้าน - ธรรมชาติ

แบบบ้านต้นไม้ ไอเดียสร้างบ้าน อยู่ร่วมกับธรรมชาติ อย่างเป็นสุข - แบบบ้าน - บ้านในฝัน - บ้านไม้ - บ้านต้นไม้ - Tree House - ไอเดียสร้างบ้าน - ธรรมชาติ

แบบบ้านต้นไม้ ไอเดียสร้างบ้าน อยู่ร่วมกับธรรมชาติ อย่างเป็นสุข - แบบบ้าน - บ้านในฝัน - บ้านไม้ - บ้านต้นไม้ - Tree House - ไอเดียสร้างบ้าน - ธรรมชาติ

แบบบ้านต้นไม้ ไอเดียสร้างบ้าน อยู่ร่วมกับธรรมชาติ อย่างเป็นสุข - แบบบ้าน - บ้านในฝัน - บ้านไม้ - บ้านต้นไม้ - Tree House - ไอเดียสร้างบ้าน - ธรรมชาติ

แบบบ้านต้นไม้ ไอเดียสร้างบ้าน อยู่ร่วมกับธรรมชาติ อย่างเป็นสุข - แบบบ้าน - บ้านในฝัน - บ้านไม้ - บ้านต้นไม้ - Tree House - ไอเดียสร้างบ้าน - ธรรมชาติ

แบบบ้านต้นไม้ ไอเดียสร้างบ้าน อยู่ร่วมกับธรรมชาติ อย่างเป็นสุข - แบบบ้าน - บ้านในฝัน - บ้านไม้ - บ้านต้นไม้ - Tree House - ไอเดียสร้างบ้าน - ธรรมชาติ

แบบบ้านต้นไม้ ไอเดียสร้างบ้าน อยู่ร่วมกับธรรมชาติ อย่างเป็นสุข - แบบบ้าน - บ้านในฝัน - บ้านไม้ - บ้านต้นไม้ - Tree House - ไอเดียสร้างบ้าน - ธรรมชาติ credit : banidea.com

Comment

Comment:

Tweet

Recommend